ประชุมร่วม วิทยาลัยดุสิตธานี

เรื่องสำคัญ ความร่วมมือ TMTA กับวิทยาลัยดุสิต ผลประโยชน์กับผู้ประกอบการฮาลาล

หน้าแรก -> นานาสาระ

ประชุมร่วม วิทยาลัยดุสิตธานี


ณ วิทยาลัยดุสิตธานี จับ มือ TMTA ธุรกิจอาหาร
15 พ.ย.64 ณ วิทยาลัยดุสิตธานี ประเวศ ประชุมร่วม สร้างกิจกรรมความร่วมมือกับ สมาคมการค้านักธุรกิจไทยมุสลิม ในการนี้ คาดหวังความร่วมมือจะเกิดขึ้นกับผู้ประกอบการมุสลิมในอนาคต